Varování NÚKIBu před aplikací TikTok

Národní úřad pro informační a komunikační bezpečnost vydal 8. Března 2023 varování před sociální sítí TikTok.

V něm varuje před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Subjekty, které spadají pod kybernetický zákonu musí tohle riziko brát v potaz v analýze rizik daného subjektu. Varování je vydáno kvůli nadměrnému sbírání dat uživatelů, které vzhledem k politickému prostředí v Číně, kde sídlí firma ByteDance, lze považovat za bezpečnostní riziko.

Více v oficiálním vyjádření NÚKIBu: https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/2023-03-08_Varovani-TikTok_final.pdf