CyberCommunity

je učící se komunita učitelů, žáků a zástupců odborné veřejnosti, kteří jsou ochotní sdílet své zkušenosti, přípravy, cvičení a úlohy.

CyberCommunity je …

  • prostředí pro sdílení zkušeností se vzděláváním v oblastech ICT a KB,
  • prostředí pro sdílení materiálů, cvičení a úloh pro výuku ICT a KB,
  • založeno na principech učící se komunity,
  • zdarma.

CyberCommunity není …

  • komerční,
  • právní subjekt,
  • vymahatelná.