O JCEKB

Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti je komplexní vzdělávací a technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Centrum zahrnuje učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místností, zázemím pro vyučující a cvičné virtuální prostředí ICT infrastruktury Cylab.

Toto řešení umožňuje:

  • zvýšení kvality absolventů školy pro následné uplatnění v praxi i případné následné vysokoškolské studium;
  • rozšíření a zkvalitnění základny odborníků ICT a KB pro region;
  • zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v oborech informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti;
  • rozvoj celoživotního vzdělávání.

Cylab

Prostředí Cylab je virtuální laboratoří JCEKB, které využívá cloudovou virtualizační platformu VMware. Virtualizace umožňuje opakovatelně vytvářet laboratorní sítě s plnohodnotnými operačními systémy a síťovými zařízeními.
Úlohy a cvičení je možné realizovat jak z učeben, tak distančně za stejných podmínek.

Prostředí Cylab zajišťuje:

  • maximální flexibilitu,
  • škálovatelnost,
  • variabilitu,
  • dostupnost.

Aktuality

ALEF Security TALK

Vážení obchodní partneři, nejslabším článkem zajišťování kybernetické bezpečnosti je chování uživatelů. Ke zlepšení situace může vést pouze systematické, postupné vzdělávání, napříč všemi typy škol. Zveme vás na konferenci ALEF SECURITY TALK, …

Red Hat Academy

Naši žáci mají nyní nově možnost studovat program Red Hat Academy, což jsou kurzy připravené firmou Red Hat. Jejich absolvováním získá student základní znalosti o práci s Linuxem a základní …

Cisco Networking Academy

V současné době je stále aktuálnějším tématem online vzdělávání, semináře a školení. Doba se mění, přichází nové věci a změny jsou součástí života každého z nás.V dnešní době existuje řada …