Prostředí Cylab je virtuální laboratoří JCEKB, které využívá cloudovou virtualizační platformu VMware.

Virtualizace umožňuje opakovatelně vytvářet laboratorní sítě s plnohodnotnými operačními systémy a síťovými zařízeními.

Úlohy a cvičení je možné realizovat jak z učeben, tak distančně za stejných podmínek.

Prostředí Cylab JCEKB zajišťuje:

 • maximální flexibilitu,
 • škálovatelnost,
 • variabilitu,
 • dostupnost.

Dostupné virtuální laboratoře

Windows Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblasti:

 • administrace pracovní stanice Windows,
 • administrace serveru Windows,
 • zabezpečení systémů Windows,
 • správa síťových služeb.

Linux Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblasti:

 • administrace pracovní stanice Linux,
 • administrace serveru Linux,
 • zabezpečení systémů Linux,
 • správa síťových služeb.

Cybersecurity Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblastí:

 • kryptografie,
 • bezpečnost sítí a služeb,
 • správa a dohled nad počítačovou sítí,
 • detekce a prevence síťových útoků,
 • testování bezpečnosti.

Database Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení jazyka SQL:

 • tvorba struktury databáze,
 • manipulace s daty,
 • řízení uživatelských oprávnění,
 • správa databázových transakcí.

RedHat Academy Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblastí:

 • práce v grafickém prostředí linux RHEL (nebo CentOS)
 • práce v příkazové řádce a použití nástrojů, které nabízí,
 • administrace systému,
 • řešení konfiguračních problémů a propojení systému s již existujícími službami.

Příprava virtuální laboratoře

Všechny VM si můžete stáhnout a vytvořit si tak vlastní virtuální laboratoř ve vašem PC či notebooku. Následující návody jsou vytvořeny pro program VirtualBox.

Z oficiálního webu Oracle VM VirtualBox si stáhněte a nainstalujte program VirtualBox.

Instalace programu VirtualBox

Import VM do VirtualBoxu