Prostředí Cylab je virtuální laboratoří JCEKB, které využívá cloudovou virtualizační platformu VMware.

Virtualizace umožňuje opakovatelně vytvářet laboratorní sítě s plnohodnotnými operačními systémy a síťovými zařízeními.

Úlohy a cvičení je možné realizovat jak z učeben, tak distančně za stejných podmínek.

Prostředí Cylab JCEKB zajišťuje:

 • maximální flexibilitu,
 • škálovatelnost,
 • variabilitu,
 • dostupnost.

Dostupné virtuální laboratoře

Windows Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblasti:

 • administrace pracovní stanice Windows,
 • administrace serveru Windows,
 • zabezpečení systémů Windows,
 • správa síťových služeb.

Linux Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblasti:

 • administrace pracovní stanice Linux,
 • administrace serveru Linux,
 • zabezpečení systémů Linux,
 • správa síťových služeb.

Cybersecurity Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblastí:

 • kryptografie,
 • bezpečnost sítí a služeb,
 • správa a dohled nad počítačovou sítí,
 • detekce a prevence síťových útoků,
 • testování bezpečnosti.

Database Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení jazyka SQL:

 • tvorba struktury databáze,
 • manipulace s daty,
 • řízení uživatelských oprávnění,
 • správa databázových transakcí.

Network Lab

Toto prostředí lze využít k výuce praktických cvičení z oblastí:

 • úvod do počítačových sítí,
 • switching (přepínání) a routing (směrování),
 • bezpečnost v počítačových sítí,
 • správa a dohled nad počítačovou sítí,
 • diagnostika počítačové sítě,
 • návrh počítačové sítě.