Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti je komplexní vzdělávací a technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Centrum zahrnuje učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místností, zázemím pro vyučující a cvičné virtuální prostředí ICT infrastruktury Cylab včetně arény pro simulace reakcí na kyberbezpečnostní rizika.
Je vybudováno na technologických platformách a řešeních, které mají garantovanou dlouhodobou podporu přímo od výrobce nebo důvěryhodného dodavatele.

Toto řešení umožňuje:

  • využití technologií laboratoře pro praktickou aplikaci organizačních a technologických opatření kybernetické bezpečnosti;
  • zvýšení kvality absolventů školy pro následné uplatnění v praxi i případné následné vysokoškolské studium;
  • rozšíření a zkvalitnění základny odborníků ICT a KB pro region;
  • zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v oborech informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti;
  • rozvoj celoživotního vzdělávání.

Spolupráce

Partnerským základním a středním školám zajišťujeme podporu výuky v oblasti informační bezpečnosti formou online kurzů, webinářů a workshopů.

Žáci naší školy se pravidelně účastní v rámci výuky odborných přednášek našich partnerů z řad předních domácích a zahraničních firem.

Společně s těmito partnery také pracujeme na tvorbě výukových scénářů pro naši virtuální laboratoř Cylab a arénu pro simulace reakcí na kyberbezpečnostní rizika.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte.