Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti je komplexní vzdělávací a technologické centrum pro kybernetickou bezpečnost a ICT v rámci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Centrum zahrnuje učebnový komplex se samostatnou technologickou podporou, videokonferenční místností, zázemím pro vyučující a cvičné virtuální prostředí ICT infrastruktury Cylab včetně arény pro simulace reakcí na kyberbezpečnostní rizika.

Toto řešení umožňuje:

  • zvýšení kvality absolventů školy pro následné uplatnění v praxi i případné následné vysokoškolské studium;
  • rozšíření a zkvalitnění základny odborníků ICT a KB pro region;
  • zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v oborech informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti;
  • rozvoj celoživotního vzdělávání.