Otevíráme kurz „RH124 – Red Hat – administrace systému I 8.2“

I v letošním školním roce mají všichni naši žáci možnost studovat program Red Hat Academy.

Právě otevíráme kurz „RH124 – Red Hat – administrace systému I 8.2“

Kurz začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 6. 2022

Jeho absolvováním získá student základní znalosti o práci s Linuxem a základní administraci linuxového serveru.
Red Hat poskytuje účastníkům kurzu výukové materiály online. Kurzy se vyučují na speciálním software Red Hat Enterprise Linux (RHEL8), takže znalosti zde získané lze dobře využít i při administraci Fedory anebo CentOSu. Většinu informací lze samozřejmě použít na libovolné distribuci Linuxu.

Posluchač získá osvědčení o absolvování kurzu a především znalosti, které může využít pro získání certifikátů Red Hat System Administrator a Red Hat Certified Engineer. Certifikaci již musí absolvovat přímo u Red Hat.

Všechny materiály jsou k dispozici online v angličtině.
Studenti mají k dispozici virtuální server a pracovní stanici, které postupně konfigurují.

Bližší informace a přihlášku najdete na adrese https://www.cichnovabrno.cz/uchazeci-o-studium/specialni-programy/red-hat-academy