Online kurz kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo na online kurzu kybernetické bezpečnosti „Bezpečně v kyber!“, který právě veřejnosti zpřístupnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy i ředitele škol, ale nyní si jej může projít kdokoli, kdo má o problematiku zájem.

Podrobnosti najdete na webu:

Online kurz kybernetické bezpečnosti pro pedagogy, MŠMT ČR (msmt.cz)

Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Obě verze kurzu „Bezpečně v kyber!“ najdete na webu:

Kurz: Kurz základů rizikového chování na internetu (nukib.cz)