Záznam z webináře „Didaktika on-line výuky pro pedagogy ZŠ a SŠ“

V úterý  2. 2. 2021 pořádala SŠIPF Čichnova online webinář na téma „Didaktika on-line výuky pro pedagogy ZŠ a SŠ“.

Hlavním přednášejícím byl pan PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývající problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou.

Anotace:
Všechny školy si v tomto školním roce prošly novou zkušeností – výukou na dálku. Na tuto situaci jsme nebyli připraveni, nikdo nás na digitální pedagogiku v situaci, kdy jsme fyzicky izolováni od žáků, nepřipravoval. V příspěvku lektor shrne na základě šetření a výzkumů současnou situaci, zmíní příklady dobré praxe, které některé školy provozují. Shrne aktivity, které je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků. Rovněž se bude věnovat didaktickým doporučením pro vedení online výuky. Druhá část bude věnována vašim zkušenostem, jejich sdílení a doporučení.

Záznam z webináře: