Soutěž „JCKEB logo“

Návrh loga Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti

Vyhlašujeme otevřenou soutěž pro studenty. Její podstatou je návrh nového loga JCEKB, které bude po další léta reprezentovat Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti.

Podrobnosti

Až do konce prosince 2022 nám mohou všichni studenti předkládat své návrhy na podobu nového loga.

Došlé návrhy bude posuzovat odborná komise složená z pracovníků naší školy i osobností působících v oblasti kybernetické bezpečnosti, grafiky, reklamy a podobně.

Co můžete vyhrát?

Ten návrh, který bude vyhodnocen jako nejzdařilejší se stane na příští léta grafickou značkou Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti. Jeho autor navíc získá věcnou odměnu.

Těšíme se na Vaše grafické práce a přejeme hodně štěstí v soutěži!

Podmínky účasti

Soutěž je určena všem studentům. Podmínkou účasti je odeslání jednotlivých grafických návrhů s uvedenými technickými parametry do daného termínu.

Harmonogram soutěže

 • Zahájení: 10. 11. 2022
 • Uzávěrka zasílání soutěžních log: 31. 12. 2022
 • Zveřejnění soutěžních log: do 6. 1. 2023
 • Vyhlášení výsledků: 1. 2. 2023

Předání soutěžních výher: Únor 2023

Hodnotící kritéria

Co se hodnotí? Grafické zpracování loga, vč. krátkého popisu jeho významu – oba úkoly jsou povinné! Logo nesmí být podobné či stejné s již existujícím logem jiného subjektu. Pokud se tak stane, bude logo ze soutěže vyřazeno.

Přihlášení

Termín přihlášení

Své práce studenti mohou přihlásit do soutěže v období od 10. listopadu 2022 do 31. prosince 2022

Forma přihlášení

Přihlášení jednotlivých prací je realizováno pomocí online formuláře. Formulář slouží pro nahrávání úkolů – logo a popisu jeho významu – oba úkoly je nutné nahrát současně!

Parametry

 • Logo by ideálně mělo mít nějaký vztah k předmětu činnosti JCEKB, ale není to povinností.
 • Logo by mělo korespondovat s vizuálním stylem Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti.
 • Logo bude dodáno v kvalitě, formátu a rozlišení dovolující jeho použití pro různé oblasti (web, bannery, tištěné i netištěné propagační materiály, …).
 • Soubor s logem bude pojmenován – název: JCEKB_logo.
 • K logu bude připojen komentář – proč logo vzniklo v této podobě – maximálně 100 slov.

Hodnocení

 • Kvalita loga (jednoduchost, relevantnost, nezapomenutelnost, nadčasovost, univerzálnost, estetický dojem).
 • Propojení s předmětem činnosti.
 • Vysvětlení vzniku loga.