NIS2

NIS2 je nová směrnice o kybernetické bezpečnosti v EU. Směrnice vynikla kvůli rapidnímu nárůstu kybernetických útoku v EU. Směrnice masivně zvyšuje počet subjektů, které budou regulovány.

V České republice se odhaduje, že se směrnice bude vztahovat přibližně na 10 000 subjektů. Podle dostupných informacích se směrnice dotkne subjektů podnikající v oblastech energetiky, dopravy, bankovnictví a finančnictví, zdravotnictví, výrobě farmaceutických výrobků, vodohospodářství, digitální infrastruktuře, dále poskytovatelů služeb cloud computingu, poskytovatelů služeb datových center či sítí pro doručování obsahu, poskytovatelů služeb veřejné sítě elektronických komunikací atd.

Směrnice se nedotkne jen subjektů, ale i jejich dodavatelů. Případě nedodržování směrnice může hrozí pokuta až 10 000 000 EURO nebo pokuta ve výši 2% celoročního světového obratu subjektu.