ALEF Security TALK 2020 Brno

O konferenci:

Nejslabším článkem zajišťování kybernetické bezpečnosti je chování uživatelů. Ke zlepšení situace může vést pouze systematické, postupné vzdělávání, napříč všemi typy škol. Elitní střední školy by měly být schopny zahájit profesní směrování budoucích odborníků v této oblasti, k tomu musí být připraveni po personální stránce. Na návrh dohody komerčního a akademického sektoru vznikl pilot rámcového vzdělávacího programu kybernetická bezpečnost, aby bylo snadné obory kybernetické bezpečnosti na půdě střední školy zavést do nabídky výuky. ALEF podporuje celou řadou aktivit naplnění cílů tohoto pilotní programu, od participace návrhu, přes akreditaci vzdělávacího obsahu až po přímou účast na vzdělávacích aktivitách samotných středních škol. Konference je určena pro zástupce řídících organizací v oblasti vzdělávání, zástupce ZŠ, SŠ a studenty, kteří se chtějí seznámit s reálnými zkušenostmi rozvoje vzdělávání oboru kybernetické bezpečnosti na středních školách.

ALEF společně s SŠIPF Čichnova pořádají již třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK. Konference bude zaměřena na oblast kybernetické bezpečnosti v oblasti vzdělávání. Záštitu nad brněnskou částí konference poskytl Jihomoravský kraj, město Brno a AFCEA.

Termín: 3. prosince 2020 
Místo konání: on-line

Registrace AST

Cílem konference je:

  • seznámit s trendy ve vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • představit program vzdělávání kybernetické bezpečnosti v prostředí SŠ
  • zvýšit zájem pedagogů o obor kybernetické bezpečnosti

Harmonogram:

13:00 – 13:10Zahájení konference
13:10 – 13:30Představení SŠIPF (paní ředitelka Olga Holzlová, SŠIPF)
13:30 – 13:50 Bezpečnost jako nedílná součást (IT) vzdělávání (Team Leader ALEF CSIRT Jan Kopřiva, ALEF NULA)
13:50 – 14:10 On-line výuka a její bezpečnost (odborný učitel Jaroslav Tihlařík, SŠIPF)
14:10 – 14:30„Hesl0123!“ – proč je špatné používat jedno heslo na více místech, jak zjistit únik hesel,
co vlastně znamená to silné heslo, co umí správce hesel a kdo to vlastně je.
(nezávislý bezpečnostní expert Michal Špaček)
14:30 – 14:50 Aktuální trendy kybernetických útoků aneb na co dnes útočníci cílí
(Team Leader ALEF CSIRT Jan Kopřiva, ALEF NULA)
14:50 – 15:10 Fake news – informační gramotnost v informačně přetížené společnosti
(Dezinformace, manipulace a jak se v tom vyznat?) 
(Velitelství kybernetických sil a informačních operací, kapitán Oldřich Bruža)
15:10 – 15:15 Závěr konference

Hlavní partner konference:

Záštitu nad brněnskou částí konference poskytli:

AFCEAjhk
Brno

Projekt byl podpořen z fondů EU:

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Zkrácený název: iKAP JMK II
Období realizace: 1. 9. 2020 až 31. 8. 2023

EU
Registrace AST