3. Správce hesel

Správce hesel, známý též jako password manager, představuje klíčový nástroj pro bezpečné uchovávání a správu hesel. Jeho základní funkcí je vytváření a ukládání silných hesel do zašifrované databáze, ke které lze přistupovat pouze prostřednictvím „super“ hesla, známého pouze vám. Tento přístup je považován za jednu z nejbezpečnějších metod správy hesel v digitálním světě.

Zajímavou funkcí většiny správců hesel je možnost generování náhodných a silných hesel, která jsou následně automaticky uložena do databáze. To znamená, že uživatel nemusí nově vytvořené heslo znát, protože jej může jednoduše kopírovat a vložit (CTRL+C CTRL+V), což zvyšuje bezpečnost při vytváření a používání hesel.

Mezi oblíbené a široce používané správce hesel patří Bitwarden, Keepass2, KeepassXC a Lastpass. Tyto aplikace nabízejí širokou škálu funkcí pro uživatele na různých úrovních zkušeností s kybernetickou bezpečností.

Naše doporučení

Bezpečný správce hesel rozpoznáte i podle toho, jak s hesly pracuje v operační paměti počítače. Kvalitní password manager například dovolí kopírovat heslo do schránky pouze na krátkou dobu, například 30 sekund. Tímto způsobem minimalizuje dobu, po kterou je heslo uloženo v dešifrované podobě v paměti RAM, což zvyšuje jeho bezpečnost.

Dešifrované heslo je dočasně uloženo v paměti RAM, aby bylo kopírování možné, ale bezpečný správce hesel zajistí, že tato informace je v paměti RAM uchována co nejkratší dobu. To znamená, že bezpečný správce hesel bude vždy minimalizovat čas, po který je dešifrované heslo v paměti RAM, což je důležitý krok k jeho ochraně před potenciálními bezpečnostními hrozbami.