2. ročník Národní (středoškolské) soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

V Praze 24. února 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

2. ročník Národní (středoškolské) soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Velmi úspěšné druhé kolo soutěže

Druhé kolo Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických a profesní organizací skončilo velmi úspěšně.

Do druhého kola se aktivně zapojilo 508 studentů z celé ČR ve třech věkových kategorií, z nichž 478 splnilo veškerá požadovaná kritéria. V druhém kole soutěžilo rovněž 72 dívek. Druhé „výběrové“ kolo soutěže bylo o poznání složitější než kolo první. Studenti řešili komplikované bezpečnostní úlohy, při kterých se zabývali sociálním inženýrstvím, technickými aspekty kybernetické bezpečnosti, kryptoanalýzou, digitální stopou, forenzní analýzou anebo analýzou monitoringu síťového provozu. Vysoká náročnost úloh se odrazila i v konečných výsledcích, kdy jen 71 studentů v tomto důkladné testu jejich znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti obstálo. Soutěžní výbor z nich vybral 44 finalistů (41 chlapců a 3 dívky), mezi nimiž je 24 studentů a studentek s velmi dobrými až vynikajícími znalosti. Detailní výsledková listina je zveřejněna na stránkách soutěže – www.kybersoutez.cz. Celkový vítěz druhého kola získal 84 bodů ze sta možných.

V juniorské kategorii (věk do 15 let) se na prvním místě umístila studenta A. Jungmannová, Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o., získala 50 bodů. Ve středoškolské kategorii (15 – 20 let) se na prvním místě umístil student P. Vácal, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, získal 84 bodů. V kategorii vysokoškolské (20 let a více) se na prvním místě umístil student A. Ivora, Masarykova univerzita v Brně, získal 79 bodů.

Nejúspěšnějšími školami druhého kola se staly: Gymnázium J.S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Střední škola technická a ekonomická Brno, a Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10.

Národní finále soutěže se uskuteční prezenčně dne 20. května 2021 v Muzeum Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde rovněž proběhne setkání odborníků na kybernetickou bezpečnost se studenty a pedagogy středních škol z celé České republiky. Součástí bude i soubor osvětových a odborných přednášek, hackerských soutěží a další doprovodný program.

Ve vlastním finále budou soutěžící usilovat nejen o vítězství, ale i o případné pozvání k řadě doprovodných aktivit, které pro studenty připravuje Masarykova Univerzita v Brně (KYPO), Fakulta Elektrotechniky ČVUT v Praze, Univerzita obrany v Brně a další státní, akademické a neziskové organizace. Na konci září letošního roku se v Praze uskuteční evropské finále European Cyber Security Challenge (ECSC 2021) – více informací na www.ecsc2021.cz.