Na tvorbě scénářů pro informační a kybernetickou bezpečnost se podíleli vždy specialista informační bezpečnosti, odborný expert a metodik.

Za dobu trvání projektu bylo vytvořeno 70 scénářů, které byly konzultovány s odborným expertem a pilotovány ve výuce.

Převážná většina scénářů je využitelná pro podporu výuky na středních odborných školách technického zaměření, nicméně řada z nich je aplikovatelná na všech středních školách.

Scénáře jsou zaměřené do osmi klíčových oblastí:

Bezpečné programování, Bezpečnost sítí a služeb, Informační bezpečnost, Legislativa, Operační systémy, Spisová a archivní služba, Správa a dohled nad počítačovou sítí a Testování bezpečnosti.

Bezpečné programování

Bezpečnost sítí a služeb

Informační bezpečnost

 • Baiting
 • DNS firewall jako služba SOCu
 • Etický hacking
 • Kyberprostor a hranice použití síly
 • Phishing
 • Pretexting
 • Procesy pro vývoj bezpečného softwaru
 • Skimming – techniky získávání citlivých dat v online prostředí
 • Tailgating
 • Vishing
 • Využití exploitů pro penetrační testování
 • Zranitelnost webových aplikací

Legislativa

 • Kontinuita činností – praktická aplikace (BCP)
 • Kontinuita činností – praktická aplikace (přívalový déšť)
 • Kontinuita činností – praktická aplikace (výpadek napájení el. energií)
 • Kontinuita činností – vodítka vztažená ke kontinuitě činností (úvod)
 • Legislativa ČR a legislativa ČR vztažená k ochraně informací – úvod do KB
 • Legislativa EU a ČR vztažená k ochraně osobních údajů – praktická aplikace
 • Legislativa EU a ČR vztažená k ochraně osobních údajů – úvod do OOÚ
 • Legislativní rámec DR řešení
 • Právní nástroje kybernetické bezpečnosti
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti – praktická aplikace
 • ….

Operační systémy

Spisová a archivní služba

 • Analýza prostředků, ve kterých dochází k zpracování osobních údajů
 • Celkové zhodnocení zpracování a ochrany osobních údajů
 • Elektronický podpis – certifikáty
 • Hotel – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Inventarizace a analýza osobních údajů
 • Kraj – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Mateřská škola – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Městská policie – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Obec 1. typu – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Osobní údaje a jejich ochrana
 • Technické služby – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • Základní posouzení stavu zpracování a ochrany osobních údajů
 • Základní škola – Správa a analýza agend v rámci zpracování a ochrany osobních údajů
 • ….

Správa a dohled nad počítačovou sítí

 • Behaviorální analýza pomocí Flowmonu
 • FlexConnector
 • MITRE ATT&CK
 • OSINT
 • Regex
 • SOC – Brute Force Attack
 • SOC – Přihlášení doménového administrátora
 • SOC – Threat Intelligence
 • SOC – Vytvoření a smazání účtu do 24 hodin
 • Zvládání KBI s pomocí nástrojů typu EDR
 • ….

Testování bezpečnosti