Vítězství v soutěži KYBER CENA ROKU

Rok 2023 přinesl nezapomenutelný okamžik pro naši školu, která se stala hrdým vítězem soutěže KYBER CENA ROKU v prestižní kategorii „KYBER Organizace roku„. Toto významné ocenění potvrzuje naši neochvějnou oddanost kybernetické bezpečnosti a nasazení celého našeho týmu.

Ale to není vše. Naše škola má také důvod slavit individuální úspěch. Pan Ing. Roman Koláčný byl totiž vyhlášen „KYBER Manažerem roku„. Toto ocenění potvrzuje jeho výjimečný přínos a zapálení pro kybernetickou bezpečnost.

O soutěži KYBER CENA ROKU

Soutěž KYBER CENA ROKU oceňuje každý rok jednotlivce, organizace, projekty a aktivity, které významně přispívají k kybernetické bezpečnosti. Vzhledem k rostoucímu významu kybernetické bezpečnosti v naší společnosti má tato soutěž za cíl povzbuzovat a motivovat další organizace a jednotlivce k větší pozornosti a úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Náš vítězný okamžik

Naše vítězství v kategorii „KYBER Organizace roku“ a ocenění pana Ing. Romana Koláčného jako „KYBER Manažera roku“ jsou výsledkem tvrdé práce a oddanosti celého našeho týmu. Toto ocenění nás nejenom těší, ale také nás motivuje k ještě většímu nasazení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jsme hrdí na to, že můžeme být inspirací pro další organizace a jednotlivce, kteří sdílí naši vášeň pro kybernetickou bezpečnost a kteří chtějí přispět ke kybernetické bezpečnosti naší země. Naše škola bude i nadále pokračovat v posilování odolnosti české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporovat vzdělávání a povědomí o této důležité oblasti.

Poděkování za podporu

Naše ocenění je výsledkem nejen našeho úsilí, ale také vaší podpory a víry v naše poslání. Chceme vyjádřit upřímné díky všem, kteří nás podporovali a věřili v naši práci. Toto vítězství nás silně motivuje a zavazuje k dosažení ještě větších úspěchů a k další spolupráci na cestě k bezpečnější kybernetické budoucnosti. Vaše důvěra nám dodává sílu a odhodlání v této důležité oblasti kybernetické bezpečnosti.