Upozorňujeme na zvýšené riziko DDoS útoků

Popis situace

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování ohledně zvýšených DDoS útoků na Českou republiku. Jen během letošního října proběhlo 13 útoků tohoto typu vůči naší kritické infrastruktuře, což je poměrně vyšší číslo než obvykle. K několika těmto útokům se přihlásila ruská skupina Anonymous.

Závěr

DDoS útoky nepředstavují dlouhodobou hrozbu spíše krátkodobý výpadek služeb včetně kritické infrastruktury, nadále se doporučujeme dodržovat obecné doporučení vydané NÚKIBem v únoru 2022, viz https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/2022-02-25_varovani-final.pdf

Zdroje

https://www.nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1901-upozornujeme-na-zvysene-riziko-ddos-utoku/