FortiNac-CVE-2022-39952

Společnost Fortinet zveřejnila 16. února 2023 kritické doporučení pro zranitelnosti CVE-2022-39952 v FortiNAC.

Popis zranitelnosti

Externí kontrola názvu souboru nebo cesty může umožnit neověřenému útočníkovi provést neautorizovaný kód nebo příkazy prostřednictvím specificky vytvořeného požadavku HTTP.

Předpoklady pro zneužití

Mít Fortinet FortiNAC verzi 9.4.0, 9.2.0 až 9.2.5, 9.1.0 až 9.1.7, 8.8.0 až 8.8.11, 8.7.0 až 8.7.6, 8.6. 0 až 8.6.5, 8.5.0 až 8.5.4, 8.3.7

Doporučení

Aktualizovat váš FortiNAC na:

  • verzi 7.2.0 nebo vyšší
  • verze 9.2.6 nebo vyšší
  • verze 9.1.8 nebo vyšší
  • verze 7.2.0 nebo vyšší

Zdroje

https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-300

https://www.fortinet.com/blog/psirt-blogs/cve-2022-39952-fortinac-perspective

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-39952