Follina – CVE-2022-30190

Zranitelnost v nástroji MSDT (Microsoft Windows Support Diagnostic Tool) umožňující vzdálené spuštění kódu.

Popis zranitelnosti

Dokument použije funkci vzdálené šablony (remote template feature) aplikace Word k načtení souboru HTML ze vzdáleného webového serveru, který následně použije ms-msdt k načtení kódu a jeho spuštění v prostředí Windows.

Zdroj AnyRun

Ovlivněné verze

Office

Office 2013
Office 2016
Office 2019
Office 2021
Office ProPlus
Office 365

Windows (za pomoci .ink koncovky)

Windows Server 2012 R2 (Server Core installation)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 (Server Core installation)
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation)
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows RT 8.1
Windows 8.1 for x64-based systems
Windows 8.1 for 32-bit systems
Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows Server 2016 (Server Core installation)
Windows Server 2016
Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems
Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems
Windows 10 for x64-based Systems
Windows 10 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 21H2 for x64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H2 for 32-bit Systems
Windows 11 for ARM64-based Systems
Windows 11 for x64-based Systems
Windows Server, version 20H2 (Server Core Installation)
Windows 10 Version 20H2 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 20H2 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 20H2 for x64-based Systems
Windows Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch
Windows Server 2022 (Server Core installation)
Windows Server 2022
Windows 10 Version 21H1 for 32-bit Systems
Windows 10 Version 21H1 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 21H1 for x64-based Systems
Windows Server 2019 (Server Core installation)
Windows Server 2019
Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems
Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems
Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems
Zdroj Microsoft

Požadavky pro zneužití této zranitelnosti

Zranitelná verze nástroje MSDT společnosti Microsoft.

Dopady

Útočník, který tuto zranitelnost úspěšně zneužije, může spustit libovolný kód s právy volající aplikace.

Útočník pak může instalovat programy, prohlížet, měnit nebo mazat data nebo vytvářet nové účty v kontextu povoleném právy uživatele.

Doporučení + návod

Zakázání protokolu MSDT URL

Zakázáním protokolu MSDT URL zabráníte spouštění MSDT v celém operačním systému. K MSDT lze i nadále bezpečně přistupovat pomocí aplikace Získat nápovědu a v nastavení systému jako k jiným nástrojům. Pro zakázání postupujte podle následujících kroků:

  1. Spusťte příkazový řádek jako správce.
  2. Chcete-li zálohovat klíč registru, spusťte příkaz „reg export HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt název souboru„.
  3. Spusťte příkaz „reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt /f„.

Více informací zde.

Zdroje

TheHackerNews:

https://thehackernews.com/2022/05/watch-out-researchers-spot-new.html

https://thehackernews.com/2022/05/microsoft-releases-workarounds-for.html

Kevin Beaumont a jeho blog.

Microsoft:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30190

https://aka.ms/CVE-2022-30190-Guidance

AnyRun task.