22. Pentest Tools Online: Výkonné cloudové nástroje pro penetrační testování

Pentest Tools Online (https://pentest-tools.com) představuje komplexní sadu více než 20 výkonných cloudových nástrojů pro penetrační testování s důrazem na automatizaci a spolupráci.

Klíčové kategorie nástrojů

1. Průzkumné nástroje:

  • Pomáhají získávat informace o cílových systémech a infrastruktuře.

2. Skenery zranitelnosti webu:

  • Identifikují a analyzují bezpečnostní slabiny webových aplikací.

3. Webové CMS skenery:

  • Specializované nástroje pro detekci zranitelností v obsahu spravovaném webovými CMS.

4. Skenery zranitelnosti sítě:

  • Zaměřují se na odhalování slabých míst v síťové infrastruktuře.

5. Ofenzivní nástroje:

  • Poskytují škálu nástrojů pro aktivní kybernetické testování a penetrační testy.

Klíčové výhody Pentest Tools Online

1. Cloudový přístup:

  • Bez instalace a konfigurace lokálních nástrojů, což šetří čas a zjednodušuje proces.

2. Snadné spuštění:

  • Stačí přidat cílovou adresu URL a stisknout tlačítko „Skenovat“.

3. Řešení pro firewally:

  • Eliminuje problémy spojené s lokálními firewally, umožňuje skenování externích hostitelů.

4. Automatizované testy:

  • Po provedení testů automaticky generuje přehlednou zprávu o pentestu s informacemi o zjištěných zranitelnostech a rizicích.

Spolupráce a bezpečnostní testování bez omezení:

Pentest Tools Online přináší flexibilní a dostupné prostředí pro penetrační testování. Bezpečnostní týmy mohou využívat výkonné nástroje bez nutnosti složité infrastruktury, a to s důrazem na spolupráci a automatizaci, což zvyšuje efektivitu a rychlost provedení testů.

Zdroje